Dette er riktig modell!

Mange bedrifter har ikke nok ressurser eller ansatte til å satse på innholdsproduksjon. Det vil straffe seg i det lange løp. Hvorfor? Fordi godt innhold er et viktig nav i digitalt kommunikasjons- og markedsføringsarbeid. Nå har Podie film utviklet en ny tjeneste som gjør innholdsproduksjon mulig for selv de minste bedriftene.

Vi har lyst å gjøre innholdsproduksjon tilgjengelig for selv de minste bedriftene. Samtidig som større bedrifter har anledning til å styrke den eksiterende markedsavdelingen. Ved å tilby innholdsproduksjon på abonnement kan vi tilby gode produksjoner til priser som ikke er mulig å oppnå dersom du skulle kjøpt tjenesten stykkevis og delt på tradisjonelt vis gjennom et byrå.


Podie film har abonnementene BASIC, UTVIDET og PROFF som enkelt forklart skiller seg fra hverandre ift. hvor mange produksjonstimer abonnenten (kunden) får. Fordelen med å tegne en abonnementsavtale er at innholdsprodusenten jobber med produksjon av innhold ut fra abonnentens arbeidsplass. Det resulterer i økt produktivitet til en langt rimelig kostnad.


Dyre mellomledd kuttes, avstand mellom kunde og byrå eksisterer ikke. Produksjonsplanlegging foregår effektivt sammen med kunden og korrektur av produsert innhold effektiviseres ved tettere samhandling på stedet. Alt i alt får abonnenten en egen innholdsprodusent som jobber effektivt og uavbrutt med kundens innhold og på tvers av avdelinger.


Alle abonnement forutsetter en 12 mnd. bindingsperiode. Etter disse 12 mnd. har du mulighetene til å forlenge, utvide abonnementet eller ta den seriøse beslutningen om å ansatte en egen innholdsprodusent.


Lurer du på mer om valg av modell? Eller hva som er mulig å få produsert innenfor rammene til hvert enkelt abonnement, kontakter du oss. Vi er klare til å gjøre det mer synlig med godt innhold tilpasset alle digitale flater.

18 visninger