Hva koster en reklamefilm?

Oppdatert: 7. nov. 2019

Spørsmålet om hva en videoproduksjon eller reklamefilm koster er uten unntak det første spørsmålet kunden stiller. Vi forstår hvorfor kunden stiller dette spørsmålet, men før vi kan gi et estimat bør kundens behov avdekkes. Ellers blir det litt som å gå inn til en bilforhandler å spørre hva en bil koster? Bilforhandleren hadde nok sagt - "...det kommer an på hva slags bil du har behov for og ønsket tilleggsutstyr".

For mange bedrifter og markedsavdelinger er videomarkedsføring eller reklamefilm et nytt domene. Det reiser naturligvis en del spørsmål om fremgangsmåte og pris. La oss gi deg et lite innblikk i hva som styrer pris på en produksjon.


Varighet

Lengden på en video eller reklamefilm spiller ikke nødvendigvis en avgjørende rolle i prisen. Likevel krever en lengre film ofte mer forberedelser, flere redigeringstimer og større krav til unike bilder og scener som skal filmes. Etterhvert kommer én til et punkt der dette genererer kostnader.


Ulike klipp

For å få god variasjon i historiefortellingen kreves ofte flere klipp som legges under stemmen eller budskapet. Dette er klipp som skal forsterke det som blir sagt eller vist. Klippene kalles ofte B-roll og kommer fra b-kameraet i en flerkameraproduksjon. I noen tilfeller må produsenten reise til andre lokasjoner for å ta disse. Jo flere unike klipp som kreves, desto mer oppfattende blir produksjonen. God planlegging reduserer kostnaden.


Manus og storyboard

Et godt sluttresultat avhenger av gode forberedelser. Historien må planlegges i detalj og kunden bør involvere seg på dette stadiet. Før opptak må produsenten ha en produksjonsplan som beskriver hvilke bilder og scener som skal filmes. En tydelig produksjonsplan sørger for en mer effektiv opptaksdag og et godt sluttresultat.


Effekter i redigeringen

Ofte legges det til effekter i redigeringen for å få et godt resultat. Selve redigeringen er tidkrevende og kan oppleves som pirkearbeid når alle klipp skal lastes ned på en tidslinje og klippes sømløst sammen. Farger må korrigeres slik at alle klipp matcher, lyden må synkroniseres og optimaliseres og egnet fargefilter må rendres. Summen av disse oppgavene sørger for at filmen matcher med bedriftens profil og kundens forventning. I tillegg kommer effekter som animert grafikk, tekst, logo o.l.


Øvrige kostnader

Ikke glem at en god film starter med en idé. Konseptutvikling kan være tidskrevende, men danner et godt utgangspunkt for manus og storyboard. Øvrige kostnader som påvirker prisen, riktignok i mindre grad, er musikklisens, overføring av filer til kunden, lagring og back up. Det er faste kostnader som Podie film alltid spesifiserer i et detaljert tilbud.


Nå har vi riktignok forenklet kostnadsbildet slik at det er lett å forstå. Nedenfor kommer noen eksempler på hva kunden kan få innenfor følgende budsjetter:


Kr. 15.000.- til 25.000 +/-

En god video, f.eks en rekrutteringsvideo (stilling ledig), eventfilm eller effektiv promofilm med taleopptak og enkel grafikk (f.eks. logo og tekst). Alle opptak gjøres på 4 til 8 timer og kunden kan forvente en ferdig redigert film samme uke.


Kr. 25.000.- til 40.000.- +/-

En nøye planlagt video, f.eks. en brandingvideo av bedriften med taleopptak, grafikk, musikk, flerkameraproduksjon med mange innklipp (B-roll), intervjuer, lyssetting og avansert fargekorrigering. Filmen eksporteres ut i ulike format til sosiale medier. Produksjonen krever kanskje opptak over flere dager (økter) og kan leveres innen 5-10 dager.


Kr. 40.000.- til 60.000.- +/-

En avansert video der alt er planlagt detaljert. Det er flere mennesker i sving både foran og bak kameraet. Det rigges opp flere kameraer og en større lysrigg for å optimalisere produksjonen. På denne type produksjoner kan vi ha med oss en produksjonsassistent som styrer lys og andre viktige oppgaver. Ofte brukes droner for å supplere med gode innklippsbilder. Produksjoner som dette tillater oss å filme over en lengre periode og det legges igjen mye tid i redigeringen. Idé- og konseputvikling er absolutt nødvendig.


Som dere ser er det vanskelig å gi en eksakt pris i det første møte med kunden. Vi vet imidlertid at Podie film leverer gode produksjoner til en lav pris.


Husk at det er flere tilbydere i markedet, orienter deg litt rundt. Mange produksjonsselskaper opererer med høyere priser enn det vi har skissert over. Det henger sammen med dyre mellomledd (ofte leies produsenter inn), unødvendig mange personer i prosjektteamet og bruk at dyrt utstyr som i utgangspunktet er ment til innspilling av spillefilmer eller andre større produksjoner.


Til slutt - produksjon av video eller reklamefilm må sees på som en investering og ikke en kostnad. Filmen kan brukes over lang tid og i mange tilfeller kan den lett fornyes slik at levetiden blir enda lenger. Riktig bruk og distribusjon sørger imidlertid for ytterligere levetid.


Kontakt oss for mer informasjon.


80 visninger