Facebook endrer algoritmene for video

Oppdatert: 1. juli 2019

Kampen om å tilby godt og engasjerende innhold prioriteres skyhøyt av selskaper som Youtube, Google, Facebook med flere. Hvorfor? Fordi brukere som konsumerer innhold legger igjen tid, engasjement og skaper bevegelser på nettplattformene som er gull verdt for selskapene. Hva betyr dette for deg og din bedrift?Facebook i konkurranse mot Google-eide YouTube

Youtube er eid av Google. Hvilket tilsier at innhold som du legger ut og merker riktig, lettere blir funnet av søkemotoren. Facebook derimot honorerer ikke ditt innhold like godt med spredning dersom du henter inn en lenke til en video som ligger på YouTube. Facebook ønsker kontroll over innholdet og at trafikken genereres på deres egen plattform. YouTube er store på innhold og Facebook ønsker å imøtekomme denne konkurransen ved å prioritere egenprodusert videoinnhold. Det forutsetter riktignok at kilden er Facebook.


Hvordan forholde seg til dette i praksis?

Content is King, og din bedrift bør forsøke å kapre denne tittelen. Samtlige bedrifter bør fortsette å produsere innhold. Og har du ikke gjort det tidligere bør du komme i gang snarest for å oppnå bedre synlighet på nett. Det behøver ikke å være vanskelig, men du må vite hvem du kommuniserer med og hvordan dette gjøres best mulig. Podie film hjelper deg med dette.


Det kan være nyttige reklamefilmer, informasjonsvideoer, tips & råd, faglig innhold i videoformat og mye mye mer. Bedriften må ha en bevisst holdning til innholdsproduksjon og hvordan dette publiseres på bedriftens sosiale plattformer. Samtidig skal du huske at det ene plattformen ikke nødvendigvis slår den andre i hjel. Men dyrk de ulike plattformenes muligheter på riktig måte.


Tidligere har Facebook honorert video fremfor bilder, og bilder fremfor tekst. Lenker som er hentet fra tredjepartsaktører (Wix, Squarespace, Wordpress, nettaviser o.l.) som nettsider o.l. har fått mindre prioritet. Videoer av kortere lengder har så langt blitt prioritert og honorert med god spredning, såfremt innholdet har engasjert i løpet av de første 3 til 10 sekundene.


Endringene Facebook kommer med nå er i hovedsak følgende;

- Fokus på egenprodusert innhold som engasjerer.

- Videoer som holder brukerne lenger til Facebook. Fra 1-3 minuter.

- Videoinnhold som brukerne vender tilbake til.


Kort oppsummert bør du profesjonalisere bedriftens innholdsproduksjon. Bygg opp dine sosiale plattformer med godt og engasjerende innhold som målgruppen din konsumerer. Ha et bevisst forhold til hva du lager, hvem du lager det til og hvorfor. Og hvordan du best kan utnytte de ulike plattformenes styrker.


Merk: innholdsproduksjon er ikke noe du gjør noen få ganger i året. Du må tenke helhetlig og legge en produksjons- og publiseringsplan for hele året.


Lykke til.

9 visninger