Krisetider gir store muligheter

Det er i krisetider du virkelig bør brette opp ermene. Det er nå du har muligheter til å synliggjøre bedriften ekstra godt. Stikke hode frem og skaffe deg et konkurransefortrinn.

Vi anbefaler alle våre kunder til å være spesielt proaktive nå. Legg planer. Tenk nytt i kommunikasjonen. Og utnytt de plattformene der bedriften din er synlig. Vi gir deg noen korte innspill til forbedring.

Tenk nytt i kommunikasjonen

Nå skulle du kanskje ønske at du før krisen slo inn hadde brukt mer tid på å bygge målgruppe på Facebook, LinkedIn, Instagram og alle de andre plattformene der bedriften er synlig. Men det gjorde du ikke, dessverre. Vi forstår at du er fortvilet. Men nå gjelder det at du bretter opp ermene og kommer i gang med arbeidet. Du kan ta igjen mye av det tapte.


Det første du skal gjøre er å få oversikt over hvilke plattformer du er synlig på og hvor du selv mener å treffe målgruppen best. Rangér plattformene og finn ut hvordan du ønsker å kommunisere til målgruppen. For å finne ut hva målgruppen din ønsker å høre mer om, kan det være lurt å ta på seg "kunde-hatten". Still deg selv spørsmålet - "hva ville du hørt eller sett mer av?" Og hvordan ville du fått presentert ulikt innhold avhengig av hvilken plattform du møter bedriften på?


Følgende spørsmål kan du stille deg eller et lite utvalg i målgruppen;

- Vil video skape mer oppmerksomhet. Svaret er overraskende JA

- Legger vi ut nok bilder/innhold av produkter, tjenester og personene bak selskapet

- Hjelper vi målgruppen med å løse deres behov gjennom godt innhold

- Har målgruppen behov for å få flere tips og råd

- Burde vi vært mer synlig med innhold på YouTube


Listen er utømmelig. Bruk god tid på å stille deg selv en rekke kristiske spørsmål.


Utnytt plattformene

Daglig ser jeg bedrifter som ikke tar eierskap til de plattformene der de er synlig. Mange er fornøyde med å ha en profil, men gjør svært lite for å vise attraktivitet. I lengden er dette ingen god oppskrift på å lykkes digitalt.


De fleste bedriftene er på Facebook og mange har etterhvert kommet seg på Instagram. Mens enkelte bransjeaktører er totalt fraværende på LinkedIn. Dette bør du gjøre noe med. På alle disse plattformene ligger det urealiserte verdier og du bør bruke tid på å bygge målgruppe og innhold.


Følgende tips kan hjelpe deg på veien;

-Bruk mer video. Det gir økt spredning på samtlige plattformer

-Tilpass bilder og video til optimal størrelse for best synlighet i feeden

-Katalogiser innholdet som legges ut med relevante emneknagger

-Tenk som algoritmer (det er ingen lett øvelse), tenk som en kunde

-Publisér innhold jevnlig. La siden aldri ligge "brakk" på sommeren, i høstferien eller julen

-Ikke krysspublisér, men tilpass det unike innholdet

-Ha en aktiv profil som svarer kunder raskt, kommenterer og hold siden vedlike


Gjør du dette er du et godt skritt på veien til å gjøre det veldig mye bedre. Du skal også huske på at dine kunder forventer at du er synlig. Målgruppen din liker å se at du leverer og er aktiv. Husk at de er dine beste ambassadører.


Bruk tiden fremover til å legge planer og framskynd evt. kampanjer rundt synlighet. Nå har du mange muligheter til å vise hvem som er best i klassen. Ta målgruppen på alvor og gi mye av deg selv.


Lykke til.


4 visninger