Smittevernplan for våre produksjoner

Vi er alle preget av situasjonen som Norge og verden forøvrig står i om dagen. Korona-viruset, Covid-19 setter oss alle på prøve. Vi føler det er riktig å komme med litt informasjon til eksisterende og nye kunder, samt de som evt. vurderer å kontakte Podie film for å få produsert godt innhold.

Podie film er et lite selskap på Hønefoss i Ringerike med en ansatt. Vi deler ikke kontor med andre da vi er lokalisert alene(!) utenfor sentrumskjernen. Dermed har vi heller ikke tilgang til felles kantine, lager eller studio. Dette er med på å redusere smittefaren betraktelig og vi er spesielt nøye med kun å bruke eget utstyr. Lån eller leie av utstyr driver vi ikke med siden vi eier vårt eget produksjonsutstyr.


Møter tar vi gjerne på Skype eller Facetime. Dette er gode løsninger som fungerer effektivt og stabilt. Evt. fysiske møter foregår som «en til en møter» med inntil 2 meters avstand til nærmeste person og maks 4 deltakere. Vi hilser ikke på tradisjonelt vis, men deler heller ut en «luftig high five» og et supervennlig smil!


All erfaring tilsier at selv gode produksjoner ikke krever fysiske møter i forkant. Alt kan gjøres digitalt eller over telefon. Det viktigste er å ha en god produksjonsplan og at vi spiller på lag.

Som følger av Korona-virusets herjinger endrer vi nå måten vi produserer godt innhold på. Endringene gjelder for produksjoner innendørs og utendørs.

Følgende endringer er innført;

· Minimums avstand til intervjuobjekt eller andre personer foran kameraet er 2 meter

· Ingen andre personer enn intervjuobjektet og/eller prosjektleder (kunden) tillates å være tilstede på innspilling. Maks antall deltakere er settes til fire.

· Ingen andre enn Podie film sin ansatt får operere lyd, lys eller øvrig kamerautstyr

· Ingen bruk av trådløs mikrofon på intervjuobjekt. Vi bruker gode alternativer

· Innendørs samles alt utstyr på egnet sted

· Generelt unngår vi bruk av kontaktflater som bord, stoler, disker o.l.

· Det vil ikke være mulig å se gjennom opptakene under innspilling. Kun digitalt i etterkant

· Utstyret rengjøres etter bruk

· Transport til og fra skjer i egen bil


Disse tiltakene regner vi som gode og fornuftige. Men det krever nøyaktighet og sunn fornuft.


For oss som produksjonsselskap er det viktig å være tidlig ute med nye rutiner. Det kommer alle til gode.


Ta gjerne kontakt om du lurer på noe.

21 visninger